دانلود رمان هوران pdf از فاطمه زارعی لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان هوران pdf از فاطمه زارعی لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فاطمه زارعی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان هوران

حسان پسری که تـوی نوجوانی تـوسط نامادریش بهش تجاوز مـی شـه و

بعد از اون از برقراری رابطه با زن ها متنفر مـی شـه تا اینکه یه دختره…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان شراب تلخ

دانلود رمان چال گونه فاطمه زارعی

قسمت اول رمان هوران

همون طور که رانندگی مـی کردم حواسم به اطراف بود که اگـه

مسافری رد شـد سوارش کنم. از وقت هایی که ماشین خالی از

مسافر بود گریزان بودم. چون همه ی مدت تمام فکرم یافتن

.مسافر بود و نمـی تـونستم به چیزهای بهتری فکر کنم

با دیـدن دختری که نزدیک ایستگـاه اتـوبوس ایستاده بود و برای

نگـه داشتن ماشین بال بال مـی زد، ایستادم و تک بوقـی زدم.

سرش رو از شیشـه داخل کرد و با انرژی زیادی گفت

!دربست؟-

.بیا باالا

لبخند پهنی روی لبش نشست و سوار شـد

کجا بریم؟- خیابون

صدای رادیو تـوی ماشین طنین انداختـه بود

حسان کـایا بازیگر مشـهوری که بعد از گرفتن سیمرغ از دنیای –

…هنر خداحافظی کرد به تازگی

گذاشتم و موسیقـی پخش شـد. دختر usb فلش رو داخل معترض گفت

چرا نذاشتی گوش بدیم؟-

چون از دیشب تا حاال هزار دفعه این خبر رو شنیـدم و خـوندم-

لباش رو جمع کرد و تابی به تنش داد

آقا حسان شـده تیتر تمام خبرها… از بس این آدم خارق العاده –

!است

اون یه آدم منفگیه-…..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا