پست وبلاگ

دانلود رمان تلخ مثل قهوه pdf از پارمیدا نیکویی با لینک مستقیم

دانلود رمان تلخ مثل قهوه pdf از پارمیدا نیکویی با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تلخ مثل قهوه pdf از پارمـیـدا نیکویی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان پارمـیـدا نیکویی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

 با نفرت بهش نگـاهی انداختم و بی تفاوت از پله ها بالا رفتم. وارد اتاقم شـدم و به یک باره آرامش به سراغم آمد با دیـدن اتاقم.  کیفم را گوشـه ای پرت کردم و از شـدت گرما،سریع لباس هایم را عوض کردم.  به ساعت نگـاهی انداختم و خـودم را روی تخت پرت کردم. انگـاری خستگی در تک تک سلول هایم به وجود آمده بود

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

مقالات مرتبط