پست وبلاگ

دانلود رمان ققنوس میبارد pdf از زهرا رضایی با لینک مستقیم

دانلود رمان ققنوس میبارد pdf از زهرا رضایی با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ققنوس مـیبارد pdf از زهرا رضایی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان زهرا رضایی مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان ققنوس مـیبارد

زمان، زمانه ی افسانه های طی شـده نیست.

چه آتشیست که ققنوس پرورم کرده ست…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان افسون سردار

دانلود رمان تـوتیای چشمم

دانلود رمان ویانا نیوز

قسمت اول رمان ققنوس مـیبارد

اصوات بی رحم اولین دشمنانی بودند که به گوش هایم شبیخـون

زدند. صدای فریاد سهمناکم با جیغ های گوش خراش مادرم در

هم آمـیختـه بود و اتاقک ماشین را مـی لرزاند. تصاویر مات پشت

پلک های متـورمم, سکـانس های تند و بی وقفه ای را ساختند

که برای رها شـدن از نگـاه هراسانم پیشی مـی گرفتند. صدای جیغ

های وحشت زده ام در گوش هایم زنگ مـی زد و سرم هنوز از

آن اصابت دردناک تیر مـی کشیـد. حس خفگی هنوز هم با من

بود وقتی در ماشین وارونه گردن شکستـه و دردناکم مـیان دو

صندلی گیر افتاده بود. گویی هنوز نورباالیِ ماشین غول پیکرِ

خارج از دسترس در چشم هایم فلش مـی زد و صدای ترمز..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

مقالات مرتبط