پست وبلاگ

دانلود رمان بیمارستان عاشقی pdf از نگار با لینک مستقیم

دانلود رمان بیمارستان عاشقی pdf از نگار با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بیمارستان عاشقـی pdf از نگـار با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نگـار مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان:

رو مبل ولو شـدم و تـو گوشیم داشتم مـیگشتم تازه از دانشگـاه اومده بودم و خیلی خستـه و گشنه بودم پاشـدم رفتم تـو آشپزخـونه و غذامو گرم کردم و همونجوری تـو بشقاب برداشتم آوردم تـو سالن و شروع به خـوردن کردم یه چشمم به گوشی و یه چشمم به قاشق بود یه قاشق عدس پلو گذاشتم دهنم و شروع کردم به جویـدن یه لحظه حس کردم یه چیزی تـو دهنمه کشیـدمش بیرون

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

مقالات مرتبط