دانلود رمان پنج کیلومتر تا عشق pdf از سین_دال با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پنج کیلومتر تا عشق pdf از سین دال با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان سین دال مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه

خلاصه رمان پنج کیلومتر تا عشق

رمان درباره ی دختری شر و شیطون به اسم سها ست که به خاطر گذشتـه ی تلخش

از هرچی آدمه مذهبی بدش مـیاد از قضا هم به یه مسافرت معنوی مـیره که اسیر کسی مـیشـه که نبایـد مـیشـد

سرنوشت همـیشـه اون چیزی نیست که ما مـیخـواییم

رمان پیشنهادی:دانلود رمان هبوط فاطمه حیـدری

قسمت اول رمان پنج کیلومتر تا عشق 

صدای خر و پفش بلند شـده بود چنان عمـیق خـوابیـده بود

که انگـار خـواب شاهزاده با اسب سفیـد مـی بیند

یک دفعه گوشی اش ، با آن صدای مزخرف

خروس به صدا در آمد بی آنکه چشمانش را باز کند با

صدای خـواب آلود جواب داد

الو

کدوم گوری هستی

شما

خاک تـو سرت مـیگی شما سایه ام

عه سایه تـویی خـوبی

االان وقت احوال پرسی نیست کجایی سها

عروسک خـوشگلت تـو رخت خـواب مخملی آروم خـوابیـده

سایه با صدای بلند داد زد

خـوابیـدی االن استاد رضوی مـیاد ، اونوقت تـو خـوابیـدی

سها از جایش پریـد باصدایی پر از تعجب پرسیـد

مـگـه ساعت چنده

۱۰ ۳۰

با دستش به سرش کوبیـد و داد زد

بدبخت شـدم

منم االن قطع مـیکنم به خـوابت تـو رخت خـواب مخملیت ادامه بدی بایی

نه سایههههه ، مرگ سها قطع نکن کـارت دارم

ها ببین مـیتـونی ده دیقه استاد رو به حرف بگیری بیرون کـالس تا من خـودمو برسونم !

همه که مثل تـو خـودشیرین نیستن که نه نمـیتـونم

مرگ سها !

خرج داره

هرچی باشـه قبول فقط هرچه قدر مـیتـونی طولش بده

هرچی باشـه

اره به جون خـودم

اون پسر بسیجی هست اون برادرمحمد حسینی

خب

مـیخـوامش

نههههههه سایههههههه مرگ سها

مـیخـوامش

من ازشون بدم مـیاد

به من چه!

اصال یه چیز دیگـه اون

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا