آپ رمان
دانلود رمان های جدید
دانلود رمان سنگ هم خواهد شکست pdf با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان سنگ هم خـواهد شکست pdf از شراگیم وزاهده با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان شراگیم وزاهده مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

 دختری به اسم تاراست که تـو ۱۷سالگی پدر خلافکـارش

تـوسط پلیسا کشتـه مـیشـه رئیسباند قاچاق مـیخـواد این دخترو به یه فرد هوسباز لاشی بفروشـه

اما چون پسرمغرور وخشنش عاشق تاراست اونو پیش خـودش نگـه مـیـداره

هفت سال ازاین ماجرا مـیگذره اراد وحشی ویخی همچنان دیوانه وار عاشق تاراست اما

غرورش اجازه ی ابراز نمـیـده و فقط زیرپوستی محبت مـیکنه تا اینکه با چندین برخـورد اتفاقـی تارا دلشو

به دانیال غیرتی و شوخ طبع مـیـده درست وقتی به خـودش اعترافمـیکنه عاشقه که مـیفهمه دانیال

دانلود رمان مرضیه یگـانه

متن اول رمان سنگ هم خـواهد شکست

تـوي خیابونا راه مـیرفتم دستامومشت کرده بودم؛

آستینموبه صورت خیسم کشیـدم ازروبروشـدن باایرج خیلی

مـیترسیـدم مطمئن بودم زندم نمـیزاره،خیابوناکم کم خلوت مـیشـد

صداي شرشربارون باصداي رعدوبرق باعث

مـیشـدبیشتربترسم وسط بلوارروي چمناي خیس نشستم،

لباسم خیس بودوبه بدنم چسبیـده بودآرنج لباسمم پاره شـده

بود یه فکراحمقانه به ذهنم رسیـدیابایـدباایرج روبرومـیشـدم

کتک وشکنجه زیردست اونوتحمل مـیکردم یامـیتـونستم آره

مسلماٌمـیتـونستم بایـدمـیتـونستم،دیگـه تحمل ندارم به سختی ازجام بلندشـدم

برقـی خیابوناروروشن کرده بود بعدازچندثانیه

باشنیـدن صداي رعدوبرق دستمومحکم روگوشام فشاردادم

مثل کسی که تـوخـواب داره راه مـیره بی هدف به سمت

جلومـیرفتم احساس مـیکردم نوك انگشتام بی حس شـده

به پل هوایی رسیـدم،باقدم هاي لرزان ازپله هاي فلزي

بالارفتم کناردیواره ش ایستادم،به پایین نگـاه کردم آسفالت روي

جاده سیاه ترازهمـیشـه بنظرم مـیرسیـد دوباره صدا

رعدوبرق اومدومن بیشترنگران شـدم نرده ي کنارپل حدودنیم متربود روي پل نشستم

اشک وبارون باهم ازروي گونم مـیچکیـد ترسیـده بودم

ولی بافکرکردن به ایرج ترسموپس زدم فکراینکه تاحالاهمه

چیزوفهمـیـده بیشتربهم انرژي

مـیـداد دوباره ایستادم چشماموبستم،قلبم تندبه سینم مـیکوبیـدو

نمـیتـونستم خـوب نفس بکشم دستموروي نرده هاي یخ زده

ي پل گذاشتم حس مـیکردم سبک ترازهمـیشـه آم

خـواستم خـودموپرت

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

    https://tabiapp.ir/?p=140
    لینک کوتاه مطلب:
    موضوعات
    کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " آپ رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
    طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.